Mechanizmy spr昕ynowe

OFERTA HANDLOWA

 


PARAMETRY  TECHNICZNE  SPR石YN  DO  WAA  OIOKNEGO ø 40

Lp.

TYP SPR石YNY

MAX CI石AR PANCERZA

(kG)

DGOζ SP石YNY (cm)

MAKSYMALNA ILOζ OBROTÓW [n]

1

2

3

 

4

5

 

6

7

8

S 4004

S 4010

S 4015

 

S 4017

S 4020

 

S 4024

S 4025

S 4030

4

10

15

 

17

20

 

24

25

30

40

60

92

 

70

102

 

76

112

112

11

12

22

 

17

22

 

18

22

20

 

PARAMETRY TECHNICZNE SPR石YN DO WAA OIOKNEGO ø 50

Lp.

TYP SPR石YNY

MAX CI石AR PANCERZA

(kG)

DGOζ SP石YNY (cm)

MAKSYMALNA ILOζ OBROTÓW [n]

1

2

3

 

4

5

 

6

7

8

 

9

10

S 5005

S 5008

S 5012

 

S 5014

S 5016

 

S 5019

S 5020

S 5024

 

S 5036

S 5042

5

8

12

 

14

16

 

19

20

24

 

36

42

50

60

92

 

70

102

 

76

112

112

 

100

86

11

12

22

 

17

22

 

18

22

20

 

14

13

 

 

 

PARAMETRY  TECHNICZNE  SPR石YN  DO  WAA   OIOKNEGO ø 60

Lp.

TYP SPR石YNY

MAX CI石AR PANCERZA

(kG)

DGOζ SP石YNY (cm)

MAKSYMALNA ILOζ OBROTÓW [n]

1

2

3

 

4

5

 

6

7

8

S 6012

S 6015

S 6018

 

S 6024

S 6034

 

S 6041

S 6049

S 6062

12

15

18

 

24

34

 

41

49

62

76

65

86

 

86

104

 

86

86

94

19

10

19

 

12

13

 

12

12

13

 

 Przy sta砮j wspó硃racy dogodne warunki p砤tno禼i

PROWADZIMY SPRZEDA WYSYOW

ZAPRASZAMY DO WSPÓRACY
Krzysztof Zi阾ek